преглед

на търг

2777-2851

Търг 2777-2851 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1806-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 946, Средна: 267, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 331, ОЗМ: 72

Общо: 1657м³

Начална цена: 139146.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 6957 лв.

Първа дата: 16.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи: