преглед

на търг

2825-2849

Търг 2825-2849 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 68, Средна: 478, Дребна: 55

Дърва (м³): За огрев: 118, ОЗМ: 10

Общо: 729м³

Начална цена: 22043.00 лв.

Стъпка: 441 лв.

Гаранция: 1102 лв.

Първа дата: 09.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ