преглед

на търг

2825-2848

Търг 2825-2848 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1805

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, трп

Дървесина (м³): Едра: 98, Средна: 14, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 1179, ОЗМ: 0

Общо: 1304м³

Начална цена: 52479.00 лв.

Стъпка: 1050 лв.

Гаранция: 2624 лв.

Първа дата: 09.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ