преглед

на търг

2825-2847

Търг 2825-2847 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 9, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 163, ОЗМ: 101

Общо: 352м³

Начална цена: 15439.00 лв.

Стъпка: 309 лв.

Гаранция: 772 лв.

Първа дата: 09.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ