преглед

на търг

2825-2845

Търг 2825-2845 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 66, Средна: 511, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 0

Общо: 820м³

Начална цена: 22982.00 лв.

Стъпка: 460 лв.

Гаранция: 1149 лв.

Първа дата: 09.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ