преглед

на търг

2950-2840

Търг 2950-2840 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1700-6

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 62, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 63м³

Начална цена: 5791.50 лв.

Стъпка: 116 лв.

Гаранция: 290 лв.

Първа дата: 11.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване