преглед

на търг

2950-2842

Търг 2950-2842 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-7

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 61м³

Начална цена: 5850.39 лв.

Стъпка: 117 лв.

Гаранция: 293 лв.

Първа дата: 11.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване