преглед

на търг

2950-2843

Търг 2950-2843 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-11/1714-5

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 121, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 58

Общо: 195м³

Начална цена: 17602.35 лв.

Стъпка: 352 лв.

Гаранция: 880 лв.

Първа дата: 11.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване