преглед

на търг

2950-2839

Търг 2950-2839 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д2-9

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 53м³

Начална цена: 5091.12 лв.

Стъпка: 102 лв.

Гаранция: 255 лв.

Първа дата: 11.01.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване