Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2950-2844

Търг 2950-2844 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1714-4

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 82, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 120м³

Начална цена: 9424.70 лв.

Стъпка: 188 лв.

Гаранция: 471 лв.

Първа дата: 11.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване