преглед

на търг

2950-2844

Търг 2950-2844 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1714-4

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 82, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 120м³

Начална цена: 9424.70 лв.

Стъпка: 188 лв.

Гаранция: 471 лв.

Първа дата: 11.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване