преглед

на търг

1090-2837

Търг 1090-2837 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18204

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 6, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 577, ОЗМ: 0

Общо: 586м³

Начална цена: 41601.00 лв.

Стъпка: 417 лв.

Гаранция: 2080 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване