Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

1090-2837

Търг 1090-2837 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18204

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп, дб

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 6, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 577, ОЗМ: 0

Общо: 586м³

Начална цена: 41601.00 лв.

Стъпка: 417 лв.

Гаранция: 2080 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване