преглед

на търг

1090-2836

Търг 1090-2836 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18209

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 4, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1475, ОЗМ: 0

Общо: 1484м³

Начална цена: 63852.00 лв.

Стъпка: 640 лв.

Гаранция: 3193 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване