преглед

на търг

1090-2834

Търг 1090-2834 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 18207

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 525, Дребна: 111

Дърва (м³): За огрев: 643, ОЗМ: 26

Общо: 1405м³

Начална цена: 35657.00 лв.

Стъпка: 357 лв.

Гаранция: 1783 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване