преглед

на търг

2782-2833

Търг 2782-2833 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 1067, Средна: 144, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 76, ОЗМ: 128

Общо: 1427м³

Начална цена: 134477.00 лв.

Стъпка: 4034 лв.

Гаранция: 6724 лв.

Първа дата: 10.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване