преглед

на търг

2782-2831

Търг 2782-2831 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1809

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 301, Средна: 218, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 111, ОЗМ: 155

Общо: 814м³

Начална цена: 43443.00 лв.

Стъпка: 1303 лв.

Гаранция: 2172 лв.

Първа дата: 10.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване