преглед

на търг

2595-2829

Търг 2595-2829 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1811-2

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 462, ОЗМ: 0

Общо: 462м³

Начална цена: 29231.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1462 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване