преглед

на търг

2595-2828

Търг 2595-2828 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1811-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 67м³

Начална цена: 5243.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 262 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване