преглед

на търг

2100-2064

Търг 2100-2064 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 16114-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 281, Средна: 422, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 716м³

Начална цена: 49175.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2459 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 11:30

Втора дата: 04.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване