Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2100-2064

Търг 2100-2064 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 16114-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 281, Средна: 422, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 716м³

Начална цена: 49175.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2459 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 11:30

Втора дата: 04.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване