преглед

на търг

2595-2827

Търг 2595-2827 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1808-2

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 311, ОЗМ: 0

Общо: 311м³

Начална цена: 19677.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 984 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване