преглед

на търг

2595-2826

Търг 2595-2826 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1808-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 0, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 28

Общо: 101м³

Начална цена: 7825.00 лв.

Стъпка: 80 лв.

Гаранция: 391 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване