преглед

на търг

2595-2825

Търг 2595-2825 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1805-2

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 699, ОЗМ: 0

Общо: 699м³

Начална цена: 44226.00 лв.

Стъпка: 440 лв.

Гаранция: 2211 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване