преглед

на търг

2595-2824

Търг 2595-2824 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1805-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 128, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 46

Общо: 174м³

Начална цена: 13440.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 672 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване