преглед

на търг

2780-2823

Търг 2780-2823 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 332, Средна: 100, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 150, ОЗМ: 31

Общо: 627м³

Начална цена: 52409.00 лв.

Стъпка: 1048 лв.

Гаранция: 2620 лв.

Първа дата: 05.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване