преглед

на търг

2780-2822

Търг 2780-2822 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 244, Средна: 343, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 90, ОЗМ: 0

Общо: 723м³

Начална цена: 52394.00 лв.

Стъпка: 1048 лв.

Гаранция: 2620 лв.

Първа дата: 05.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване