Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-2821

Търг 2780-2821 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1800

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, ак

Дървесина (м³): Едра: 353, Средна: 351, Дребна: 84

Дърва (м³): За огрев: 182, ОЗМ: 108

Общо: 1078м³

Начална цена: 73614.00 лв.

Стъпка: 1472 лв.

Гаранция: 3681 лв.

Първа дата: 05.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване