преглед

на търг

2780-2821

Търг 2780-2821 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1800

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, ак

Дървесина (м³): Едра: 353, Средна: 351, Дребна: 84

Дърва (м³): За огрев: 182, ОЗМ: 108

Общо: 1078м³

Начална цена: 73614.00 лв.

Стъпка: 1472 лв.

Гаранция: 3681 лв.

Първа дата: 05.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване