преглед

на търг

2844-2820

Търг 2844-2820 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 18109

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, ак, кдб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 291, ОЗМ: 0

Общо: 291м³

Начална цена: 11675.00 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 584 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ