преглед

на търг

2844-2819

Търг 2844-2819 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 18108

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр, кдб, кл

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 549, ОЗМ: 0

Общо: 556м³

Начална цена: 22406.00 лв.

Стъпка: 225 лв.

Гаранция: 1120 лв.

Първа дата: 04.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ