преглед

на търг

2630-2818

Търг 2630-2818 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, брз, врб, ива

Дървесина (м³): Едра: 1308, Средна: 189, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 932, ОЗМ: 127

Общо: 2598м³

Начална цена: 195186.00 лв.

Стъпка: 1952 лв.

Гаранция: 9759 лв.

Първа дата: 05.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване