преглед

на търг

2100-2063

Търг 2100-2063 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 16113-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 121, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 0

Общо: 205м³

Начална цена: 13974.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 699 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 11:00

Втора дата: 04.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване