преглед

на търг

4470-2817

Търг 4470-2817 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1150, Средна: 149, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 151, ОЗМ: 367

Общо: 1852м³

Начална цена: 151013.00 лв.

Стъпка: 1510 лв.

Гаранция: 7551 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване