преглед

на търг

2790-2815

Търг 2790-2815 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1822

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 191, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 73, ОЗМ: 6

Общо: 353м³

Начална цена: 13078.00 лв.

Стъпка: 131 лв.

Гаранция: 654 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване