преглед

на търг

2790-2814

Търг 2790-2814 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1814

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 471, Дребна: 131

Дърва (м³): За огрев: 231, ОЗМ: 20

Общо: 862м³

Начална цена: 28241.00 лв.

Стъпка: 282 лв.

Гаранция: 1412 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване