преглед

на търг

2790-2812

Търг 2790-2812 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 201, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 62, ОЗМ: 8

Общо: 342м³

Начална цена: 14771.00 лв.

Стъпка: 148 лв.

Гаранция: 739 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване