преглед

на търг

2790-2811

Търг 2790-2811 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 290, Средна: 49, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 65, ОЗМ: 12

Общо: 430м³

Начална цена: 30050.00 лв.

Стъпка: 301 лв.

Гаранция: 1503 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване