преглед

на търг

2790-2810

Търг 2790-2810 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 286, Средна: 95, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 111, ОЗМ: 17

Общо: 537м³

Начална цена: 33248.00 лв.

Стъпка: 332 лв.

Гаранция: 1662 лв.

Първа дата: 29.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване