преглед

на търг

2800-2808

Търг 2800-2808 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1814

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, мжд, дб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 496, ОЗМ: 6

Общо: 515м³

Начална цена: 23087.00 лв.

Стъпка: 426 лв.

Гаранция: 1154 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване