преглед

на търг

2800-2807

Търг 2800-2807 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1813

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1298, ОЗМ: 6

Общо: 1332м³

Начална цена: 56068.00 лв.

Стъпка: 1121 лв.

Гаранция: 2803 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване