преглед

на търг

2800-2806

Търг 2800-2806 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1812

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, гбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 143, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 641, ОЗМ: 8

Общо: 858м³

Начална цена: 36623.00 лв.

Стъпка: 732 лв.

Гаранция: 1831 лв.

Първа дата: 22.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване