Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2760-2061

Търг 2760-2061 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. Н-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 46, Средна: 28, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8

Общо: 95м³

Начална цена: 7563.00 лв.

Стъпка: 80 лв.

Гаранция: 378 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 11:30

Втора дата: 16.09.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: