преглед

на търг

2760-2061

Търг 2760-2061 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. Н-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 46, Средна: 28, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8

Общо: 95м³

Начална цена: 7563.00 лв.

Стъпка: 80 лв.

Гаранция: 378 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 11:30

Втора дата: 16.09.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: