преглед

на търг

2900-2800

Търг 2900-2800 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1833

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 438, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 84, ОЗМ: 4

Общо: 665м³

Начална цена: 26873.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 1344 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване