преглед

на търг

2900-2799

Търг 2900-2799 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1831

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 318, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 106, ОЗМ: 1

Общо: 480м³

Начална цена: 14758.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 738 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване