Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2900-2799

Търг 2900-2799 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1831

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 318, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 106, ОЗМ: 1

Общо: 480м³

Начална цена: 14758.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 738 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване