преглед

на търг

2760-2060

Търг 2760-2060 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1611-Р

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 63, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 589м³

Начална цена: 52375.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 2619 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 12:30

Втора дата: 16.09.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: