преглед

на търг

2900-2798

Търг 2900-2798 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1830

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 126, Средна: 475, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 145, ОЗМ: 8

Общо: 778м³

Начална цена: 27199.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 1360 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване