преглед

на търг

2900-2797

Търг 2900-2797 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 334, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 292, ОЗМ: 4

Общо: 763м³

Начална цена: 26503.00 лв.

Стъпка: 790 лв.

Гаранция: 1325 лв.

Първа дата: 21.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване