преглед

на търг

2700-2795

Търг 2700-2795 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 125, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 26, ОЗМ: 5

Общо: 243м³

Начална цена: 8580.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 429 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване