преглед

на търг

2700-2792

Търг 2700-2792 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 440, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 78, ОЗМ: 4

Общо: 654м³

Начална цена: 18505.00 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 925 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване