преглед

на търг

2760-2059

Търг 2760-2059 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1601-Р

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 101, Средна: 43, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 19

Общо: 166м³

Начална цена: 12624.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 631 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 12:00

Втора дата: 16.09.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: