преглед

на търг

2700-2791

Търг 2700-2791 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 213, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 39, ОЗМ: 5

Общо: 328м³

Начална цена: 8988.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 449 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване