преглед

на търг

2730-2782

Търг 2730-2782 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1828

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 446, ОЗМ: 86

Общо: 539м³

Начална цена: 22407.00 лв.

Стъпка: 448 лв.

Гаранция: 1120 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване