преглед

на търг

2730-2781

Търг 2730-2781 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1826

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 250, Средна: 324, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 73, ОЗМ: 18

Общо: 687м³

Начална цена: 33270.00 лв.

Стъпка: 665 лв.

Гаранция: 1664 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване